Úvodní strana


EnglishREINTEGRA
Chářovská 54
794 01 Krnov

Mobil: 603 415 635
reintegra@reintegra.cz


Cíle tematické sítě

Cílem je vyhledat a analyzovat ty nejlepší nástroje z jednotlivých zemí v oblasti profesního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané. Dále tyto nástroje (metody, techniky i postupy) sdílet a šířit, aby se zvýšila kvalita profesního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané v České republice i v dalších zemí Evropské unie.

Mezi specifické cíle patří:

- Identifikovat úspěšné i inovativní know-how v jednotlivých zemích (Dánsko, Norsko, Španělsko, Česká republika).

- Realizovat pracovní pobyty zahraničních expertů v ČR a českých expertů ve 3 zemích a osvojit si zahraniční know-how.

- Adaptovat toto know-how a zavést ho do praxe v některých českých organizacích.

- Provést užší výběr know-how, které je vhodné pro rozšíření do dalších organizací v ČR.

- Připravit účinné nástroje pro rozšíření zahraničního know-how (výcvikové školení, publikaci, CD).

- Realizovat výcvikové školení a provést účinné rozšíření vybraného know-how do dalších organizací, které pracují s dlouhodobě nezaměstnanými.