Úvodní strana


EnglishREINTEGRA
Chářovská 54
794 01 Krnov

Mobil: 603 415 635
reintegra@reintegra.cz


Metody, techniky a osvědčené postupy

pro první fázi profesního poradenství


1. Poradenský rozhovor na počátku profesního poradenství

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:


2. Dotazník spokojenosti v různých životních oblastech

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:      Příloha ke stažení ve formátu doc:


3. Koláž

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:


4. Osobní SWOT analýza

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:


5. Moje vlastnosti

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:      Příloha ke stažení ve formátu doc:


6. Moje aktivity, můj den

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:      Přílohy ke stažení ve formátu doc:  


7. Životní pole

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:


8. Profesní diagnostika

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:     


9. Orientační test profesního zaměření

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:      Přílohy ke stažení ve formátu doc:  


10. Dotazník kariérových kotev

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:      Přílohy ke stažení ve formátu doc:  


11. Test profesních zájmů BIT II

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:     


12. Cattelův osobnostní dotazník

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:     


13. Ravenovy progresivní matice

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:     


14. Test kognitivního odhadu

Znění metody ke stažení ve formátu pdf:     


15. Test pozornosti D2

Znění metody ke stažení ve formátu pdf: