Úvodní strana


EnglishREINTEGRA
Chářovská 54
794 01 Krnov

Mobil: 603 415 635
reintegra@reintegra.cz


Tematická síť

Tematická síť je sdružení organizací, odborníků, ale i dalších zainteresovaných skupin (např. tvůrců politik, vysokých škol, zástupců cílových skupin). Vždy se jedná o sdružení kolem určitého tématu. Naším tématem je profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.

Tematická síť funguje od 1. května 2012 a jsou do ní zapojeny organizace i jednotlivci ze čtyř zemí, konkrétně České republiky, Dánska, Norska a Španělska.

Společným cílem je vyhledat a analyzovat ty nejlepší nástroje z jednotlivých zemí v oblasti profesního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané. Dále tyto nástroje (metody, techniky i postupy) sdílet a šířit, aby se zvýšila kvalita profesního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané v České republice i v dalších zemí Evropské unie.