Úvodní strana


EnglishREINTEGRA
Chářovská 54
794 01 Krnov

Mobil: 603 415 635
reintegra@reintegra.cz


Informace pro zájemce o spolupráci

Máme zájem o spolupráci se všemi, které zajímá téma profesního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané a kteří chtějí přispět ke zvýšení jeho kvality.

Co vám tematická síť nabízí?

- Můžete se společně s námi podílet na výměně zkušeností a přenostu know-how mezi zúčastněnými zeměmi.

- Můžete aktivně přispět ke zvýšení kvality profesního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané osoby v České republice i celé Evropské unii.

- Můžete využít výstupů projektu a poskytnout vašim profesním poradcům kvalitní a inovativní know-how.