Úvodní strana


EnglishREINTEGRA
Chářovská 54
794 01 Krnov

Mobil: 603 415 635
reintegra@reintegra.cz


Tři fáze profesního poradenství

Profesní poradci, kteří využívají strukturální přístup, se soustřeďují na dva hlavní zdroje informací. Prvním z nich jsou informace o nezaměstnaném člověku a druhým jsou informace o jednotlivých profesích z trhu práce.

Strukturální přístup umožňuje rozdělit proces profesního poradenství do třech fází. V první fázi je upřen pohled především na klienta (uživatele) poradenství (v našem případě dlouhodobě nezaměstnaného člověka). V této fázi se uživatel a poradce zaměřují např. na dosavadní pracovní zkušenosti uživatele, na jeho schopnosti, vzdělání, zájmy i potřeby. Ve druhé fázi se pohled obrací na trh práce, na jednotlivé profese i na situaci v regionu, který je nezaměstnanému člověku dostupný. A konečně ve třetí fázi dochází ke spojení poznatků jak o nezaměstnaném člověku , tak z trhu práce a je vytvořen a realizován konkrétní postup, jehož cílem je získání takového zaměstnání, které umožní využívat silné stránky uživatele a dosahovat mu nadprůměrných pracovních výkonů.

Metody a techniky na těchto webových stránkách jsou rozděleny do třech oddílů, právě podle fází, ve kterých se nejčastěji používají. Pro upřesnění zde uvádíme stučný popis těchto třech fází procesu profesního poradenství.

1) Analýza aktuální situace dlouhodobě nezaměstnaného

Cílem této fáze je získat objektivní pohled na aktuální situaci dlouhodobě nezaměstnaného na trhu práce. Identifikovat překážky bránící pracovnímu uplatnění. Získat objektivní poznatky o osobnostních charakteristikách významných pro rozhodování o volbě dalšího zaměstnání. Sumarizovat dovednosti, schopnosti a silné stránky, na kterých lze postavit další profesní kariéru. Metody a techniky vhodné pro tuto fázi poradenství najdete v záložce První fáze - metody a techniky.

2) Seznámení se s vhodnými a dostupnými profesemi

Cílem této fáze je zprostředkovat dlouhodobě nezaměstnanému člověku poznatky o charakteristikách a požadavcích jednotlivých profesí, které jsou nebo mohou být pro něj vhodné a dostupné. Důležité jsou informace ohledně pracovní náplně dané profese, pracovních podmínek, požadavků profese, dostupnosti v cílovém regionu. Cílem této fáze profesního poradenství je získat objektivní pohled na prostředí trhu práce, které je nezaměstnanému člověku dostupné (např. v regionu, kde žije a má zájem pracovat). Metody a techniky vhodné pro tuto fázi poradenství najdete v záložce Druhá fáze - metody a techniky.

3) Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

Cílem této fáze je překonání překážek, které brání dlouhodobě nezaměstnanému člověku v nalezení vhodného zaměstnání. Cílem je porovnat informace z obou předchozích fází a najít pro uživatele optimální pracovní zařazení, tedy takové zaměstnání, která využívá jeho nejlepších schopností a vlastností a zároveň je v cílovém regionu dostupné. V této fázi se vytváří a realizuje konkrétní individuální plán vedoucí k nalezení a získání zaměstnání a bezproblémové adaptaci u zaměstnavatele. Metody a techniky vhodné pro tuto fázi poradenství najdete v záložce Třetí fáze - metody a techniky.